Årskurs 1

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten skall följa kurser i minst en kursserie: cell-baserad processbioteknik, enzymbioteknik och miljöbioteknik.

Kurser kan även väljas från medicinska tillämpningar av bioteknik eller omics. Dessutom kan vafria kurser väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion
Ingår i alla kursserier
7,5 hp 7,5
BB2475 Genetik1
Ingår i alla kursserier
7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi
Cell-baserad processbioteknik, Enzymbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2570 System- och livscykelanalys
Miljöbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys
Enzymbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering
Cell-baserad processbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik
Miljöbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi
Miljöbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik
Enzymbioteknik
7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken
Miljöbioteknik
7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1180 Ingenjörsfärdigheter 2
Obligatorisk för studenter som skanar tidigare kurser i projektledning och hållbar utveckling
1,5 hp 1,5
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurs i cellbiologi
7,5 hp 7,5
BB2255 Tillämpad genteknologi
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5
BB2290 Molekylär biomedicin
Medicinska tillämpningar
7,5 hp 7,5
BB2441 Bioinformatik
Medicinska tillämpningar, Omics
7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
9,0 hp 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
7,5 hp 7,5
BB2446 Immunologi
Medicinska tillämpningar
7,5 hp 7,5
BB2510 Proteomik
Omics
6,0 hp 6,0