Årskurs 1

Masterprogram, Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Studenten skall följa kurser i minst en inriktning. För examen krävs 90hp inom huvudområdet bioteknik. Att följa två hela inriktningar rekommenderas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AK2030 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (naturvetenskap) 50296 4,5 hp 4,5
BB2165 Biomolekylers struktur och funktion 51323 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50302 6,0 hp 6,0
BB1160 Eukaryot cellbiologi
Obligatorisk för student med annan bakgrund än CBIOT
51231 7,5 hp 7,5
CB1000 Hållbar utveckling och projektledning
Obligatorisk för studenter utan tidigare kurser i hållbar utveckling och projektledning
51216 3,0 hp 3,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB1300 Odlingsteknologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
50909 7,5 hp 7,5
BB1030 Mikrobiologi
Obligatorisk för studenter från CTKEM på KTH
60948 9,0 hp 9,0
BB1000 Programmering i Python
Rekommenderad för studenter utan tidigare programmeringskurser
60430 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 51272 7,5 hp 7,5
BB2485 Metabolic Engineering 60609 7,5 hp 7,5
BB2450 Cellfabriken 60049 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2570 System- och livscykelanalys 51327 7,5 hp 7,5
BB2560 Avancerad mikrobiologi och metagenomik 60909 7,5 hp 7,5
BB2015 Miljötoxikologi 60890 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
BB2020 Molekylär enzymologi 51272 7,5 hp 7,5
BB2460 Biokatalys 60983 7,5 hp 7,5
BB2425 Glykobioteknik 60985 7,5 hp 7,5