Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.
Exakt ett examensarbete ska utföras.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM1030 TV-teknik 7,5 hp 7,5
DM1031 Radioteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
2D2000 Examensarbete inom medieteknik 15,0 hp
DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 hp 7,5
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp 7,5
ME2022 Medieekonomi och juridik 7,5 hp 7,5
DD1335 Grundläggande internetprogrammering 7,5 hp 7,5
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp 5,0 3,0