Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medieteknik (TIMEH), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.
Exakt ett examensarbete ska utföras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM1030 TV-teknik 7,5 7,5
DM1031 Radioteknik 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
2D2000 Examensarbete inom medieteknik 15,0
DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0
Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 7,5
DM2531 Grafisk produktion 7,5 7,5
ME2022 Medieekonomi och juridik 7,5 7,5
DD1335 Grundläggande internetprogrammering 7,5 7,5
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 5,0 3,0