Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.
Exakt ett examensarbete ska utföras.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1030 TV-teknik 7,5 hp 7,5
DM1031 Radioteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
2D2000 Examensarbete inom medieteknik 15,0 hp
DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 hp 7,5
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp 7,5
ME2022 Medieekonomi och juridik 7,5 hp 7,5
DD1335 Grundläggande internetprogrammering 7,5 hp 7,5
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp 5,0 3,0