Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
5B1126 Matematik, förberedande kurs 7,5 hp

Kompletterande information

En av de rekommenderade kurserna i åk 1 läses av de som antagits till programmet på NV-behörighet. De som antagits till programmet med S-behörighet ska läsa kursen 5B1126 Matematik, förberedande.

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DM1030 TV-teknik 7,5 hp Grundnivå
DM1031 Radioteknik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
2D2000 Examensarbete inom medieteknik 15,0 hp Grundnivå
DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1335 Grundläggande internetprogrammering 7,5 hp Grundnivå
DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp Avancerad nivå
ME2022 Medieekonomi och juridik 7,5 hp Avancerad nivå
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.
Exakt ett examensarbete ska utföras.