Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst två av de rekommenderade kurserna i åk 3 ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DM1030 TV-teknik 7,5 hp 7,5
DT1174 Ljud som informationsbärare 9,0 hp 4,5 4,5
DM100X Examensarbete inom medieteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2022 Medieekonomi och juridik 7,5 hp
DM2033 Interaktiv medieteknik 7,5 hp 7,5
DM2531 Grafisk produktion 7,5 hp 7,5
DD1335 Grundläggande internetprogrammering 7,5 hp 7,5
SK2380 Teknisk fotografi 8,0 hp 5,0 3,0