Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2015

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Utöver de obligatoriska kurserna skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HL1013 Medicinska bilder 6,0 hp 6,0
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp 6,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp 6,0
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp 3,0 12,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM102V Vårdlogistik-teori 7,5 hp 7,5