Behörighet och urval

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2018-01-09
Godkänd: 2018-01-24

För tillträde till utbildningen krävs grundläggande behörighet samt särskild behörighet. Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012 (Gy11/Vux12)

Områdesbehörighet A8