Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av kurserna HL2032 och HL2041 ska läsas.

Dessutom skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.