Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

En av kurserna HL2032 och HL2041 ska läsas.

Dessutom skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.