Årskurs 1

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 5,0 5,0
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 3,0 2,5 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 7,0 0,5 2,0 2,5
HE1026 Digitalteknik 6,0 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 1,0 6,0 1,0
HE1027 Ellära 60499 7,0 7,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 60505 11,0 11,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5