Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Valfria kurser

Kompletterande information

Utöver de obligatoriska kurserna skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.