Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i medicinsk teknik (TIMEL), Utbildningsplan för kull HT2018

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 Grundnivå
HE1027 Ellära 7,0 Grundnivå
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 Grundnivå
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (63,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1019 EMC-elektronik 6,0 Grundnivå
HE1030 Analog elektronik 8,0 Grundnivå
HE1037 Data- och telekommunikation 10,0 Grundnivå
HE1201 Företagsekonomi och entreprenörskap 6,0 Grundnivå
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 Grundnivå
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 Grundnivå
HL1015 Teknik i intensivvård och kirurgi 6,0 Grundnivå
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HE1039 Reglerteknik 6,0 Grundnivå
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 Grundnivå
HL1013 Medicinska bilder 6,0 Grundnivå
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 Grundnivå

Kompletterande information

Utöver de obligatoriska kurserna skall en villkorligt valfri kurs på minst 6 hp läsas.

Exempel på villkorligt valfria kurser:

HI1027 Objektorienterad programmering

IL1331 VHDL-design

Resterande poäng är valfria men ska vara relevanta för utbildningen.