Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Innovation och design (IODS)

Villkorligt valfria kurser

Villkorligt valfria kurser