Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (18,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN1003 Matematisk statistik 4,5 Grundnivå
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 Grundnivå
ML1303 Programmering, allmän kurs 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 Grundnivå
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 Grundnivå
ML1102 Maskinteknik, perspektivkurs 9,0 Grundnivå
ML1105 Kvalitetssäkring - Lean Production 7,5 Grundnivå
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ML1202 Produktframtagning 9,0 Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HN1009 Introduktionskurs i matematik
kursen går v.33-v.34
1,5 Grundnivå
HN1010 Introduktionskurs i datateknik
kursen går v.34-v.39
1,5 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 Grundnivå
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 Grundnivå
HM1021 Kvalitetsverktyg för ständiga förbättringar 7,5 Grundnivå
HM1026 Logistik 7,5 Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1004 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 Grundnivå
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 Grundnivå
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 Avancerad nivå
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå

Innovation och design (IODS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1009 Industridesign med färg och form I 7,5 Grundnivå
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 Grundnivå
ML1101 Mekanik, allmän kurs 7,5 Grundnivå
ML1102 Maskinteknik, perspektivkurs 9,0 Grundnivå
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 Grundnivå
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 6,0 Grundnivå
ML1202 Produktframtagning 9,0 Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (34,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1006 El- och styrteknik 7,5 Grundnivå
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 Grundnivå
ML1203 Energiteknik 6,0 Grundnivå
ML1204 Maskinkomponenter 6,0 Grundnivå
ML1208 Produktframtagning fk 7,0 Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 Grundnivå

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HM1004 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 Grundnivå
HM100X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 Grundnivå
HM1011 Ergonomi i produktutvecklingen 7,5 Grundnivå
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 Grundnivå
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 Grundnivå
HM103X Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 Grundnivå
ML2201 Datorbaserade konstruktionsverktyg, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 Avancerad nivå