Bilaga 1: Kurslista

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och ekonomi (TIMES), Utbildningsplan för kull HT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 2

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser

Innovation och design (IODS)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 3

Villkorligt valfria kurser