Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN1002 Tillämpad matematik 7,5 hp 7,5
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HL1011 Biomekanik och rörelseanalys 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (IEPS)

Kurser (IEPS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1013 Konstruktions- och energiteknik 7,5 hp 7,5
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1000 Industriell marknadsföring 7,5 hp 7,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp 7,5
HN1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp

Innovation och design (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1008 Mekanik II 7,5 hp 7,5
HU1901 Kompetens och utveckling 7,5 hp 7,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp 7,5
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 hp 7,5
HM1010 Konstruktionselement 7,5 hp 7,5
HN1902 Miljö- och arbetsvetenskap 7,5 hp