Senast ändrad: 2009-04-21
Godkänd: 2009-04-21

Nominell studietid är 3 år, vilket innebär 180 högskolepoäng och är på en grundläggande nivå. Inom programmet ges två inriktningar, Industriell ekonomi och produktion samt Innovation och design.