Årskurs 2

Högskoleingenjörsutbildning i maskinteknik och hälsa (TIMHL), Utbildningsplan för kull HT2008

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1008 Mekanik II 7,5 hp 7,5
HN1002 Tillämpad matematik 7,5 hp 7,5
HU1900 Ekonomi och organisation 7,5 hp 7,5
HM1018 Innovations- och designmetodik 7,5 hp 7,5
MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 hp 8,0
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp 7,5
HM1010 Konstruktionselement 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5