Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i mekatronik och industriell IT (TIMIB), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar