Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE. Den räknas inte som en villkorligt valfri kurs för CMETE

15 hp från de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna från årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Spår, datorgrafik och visualisering (IMCG)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Årskurs 1

Kompletterande information

Spåret Människa- Datorinteraktion ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-798.

Spår, interaktionsdesign (IMID)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, interaktionsteknik (IMIT)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, bild- och videoteknik (IMIV)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, ljud och musik (IMLM)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Spår, tekniker för sociala medier (IMTS)

Årskurs 1

Rekommenderade kurser

Årskurs 2

Rekommenderade kurser