Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2016

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (19,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 Avancerad nivå
DM2700 Introduktion till interaktiv medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2711 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 9,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2517 XML för publicering 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
7,5 Avancerad nivå
DM2574 Medieproduktion
Ej valbar för studenter på civilingenjörsprogammet i Medieteknik
9,0 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE. Den räknas inte som en villkorligt valfri kurs för CMETE

15 hp från de villkorligt valfria kurserna i årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (71,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DA221X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För studenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 Avancerad nivå
DA222X Examensarbete inom datavetenskap och kommunikation, avancerad nivå
För civilingenjörsstudenter antagna på ett masterprogram på CSC
30,0 Avancerad nivå
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 Avancerad nivå
DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2517 XML för publicering 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2574 Medieproduktion 9,0 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Minst 15 hp av de villkorligt valfria kurserna från årskurs 1 och årskurs 2 ska läsas.

Årskurs 3

Spår, datorgrafik och visualisering (IMCG)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (6,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2574 Medieproduktion 9,0 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (9,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 Avancerad nivå
DH2320 Introduktion till visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 Avancerad nivå
DM2561 Media management 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Årskurs 1

Kompletterande information

Spåret Människa- Datorinteraktion ställs in läsåret 2016/2017 enligt beslut D-2015-798.

Årskurs 2

Spår, interaktionsdesign (IMID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2627 Interaktionsdesign 2 15,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, interaktionsteknik (IMIT)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 Avancerad nivå
DM2561 Media management 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, bild- och videoteknik (IMIV)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2424 Djupinlärning i Data Science 7,5 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2076 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 Avancerad nivå
DM2561 Media management 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, ljud och musik (IMLM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 Avancerad nivå
DM2561 Media management 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, tekniker för sociala medier (IMTS)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2660 Haptik 6,0 Avancerad nivå
DM2076 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DM2583 Big data i medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DM2560 Media management, praktisk modul 7,5 Avancerad nivå
DM2561 Media management 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3