Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, interaktiv medieteknik (TIMTM), Utbildningsplan för kull HT2017

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion
Obligatorisk för studenter utan bakgrund i MDI
3,0 Grundnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik
Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik.
7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (47,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DA232X Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå 30,0 Avancerad nivå
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 Avancerad nivå
DM2712 Forskningsmetodik för interaktiv medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2799 Avancerad projektkurs i interaktiv medieteknik 7,5 Avancerad nivå

Årskurs 3

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2425 Robotik och autonoma system 9,0 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2630 Design och utvärdering av användarupplevelse 9,0 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp (ges ej höstterminen 2018)

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Årskurs 3

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 7,5 Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2583 Big data i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2583 Big data i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Årskurs 3

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2466 Avancerad individuell kurs i människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2628 Metoder för interaktionsdesign 7,5 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DM2904 Individuell kurs i medieteknik 6,0 Avancerad nivå
DM2905 Individuell kurs i medieteknik 7,5 Avancerad nivå
DT2112 Talteknologi 7,5 Avancerad nivå
DT2410 Audioteknik 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2217 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Årskurs 3

Spår, visuella medier (VLM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 Avancerad nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 Avancerad nivå
SK2376 Optik, påbyggnadskurs 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DD2257 Visualisering 7,5 Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 Avancerad nivå

Rekommenderade kurser

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
DH2629 Interaktionsdesign som reflekterande praktik 7,5 Avancerad nivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 Avancerad nivå
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 Avancerad nivå
DM2077 Mediejuridik 7,5 Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 Avancerad nivå
DM2518 Mobilutveckling med webbteknologier 7,5 Avancerad nivå
DM2562 Leda och hantera digital förändring 7,5 Avancerad nivå
DM2563 Leda och hantera digital förändring - projektmodul 7,5 Avancerad nivå
DM2623 IT-design för funktionshindrade 7,5 Avancerad nivå
DM2720 Hållbar IKT i praktiken 7,5 Avancerad nivå

Kompletterande information

Alla villkorligt valfria kurser och rekommenderade kurser visas i både årskurs 1 och årskurs 2 oberoende av vilken period kurserna går i och om det är möjligt att läsa kursen. Detta för att det ska vara enklare att se vilka kurser som ingår i programmet/spåret.

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Årskurs 3