Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (22,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2632 Människa-datorinteraktion, högre seminarier 3,0 hp Avancerad nivå
DM2350 Mänsklig perception för informationsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
DM2601 Medieteknik och interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DM2678 Programintegrerande kurs i interaktiv medieteknik 4,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH1621 En snabb introduktion till Människa-datorinteraktion Obligatorisk för studenter utan bakgrund i MDI 3,0 hp Grundnivå
DM2573 Hållbarhet och medieteknik Obligatorisk för civilingenjörsprogrammet i Medieteknik. 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Obligatoriska kurser, årskurs 1:

DM2573 Hållbarhet och medieteknik är obligatorisk för studenter antagna på CMETE.

Årskurs 2

Spår, fysisk interaktionsdesign (FID)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik 7,5 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 6,0 hp Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av följande kurser ska väljas:

DH2670 Haptisk och taktil interaktionsteknik, 7.5 hp

MF2023 Industridesign, 6 hp

MF2031 Avancerad prototyframtagning 6 hp (ges ej höstterminen 2018)

MF2092 Prototypframtagning 3,0 hp

Spår, människa-datorinteraktion (IMHI)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2417 Interaktionsdesign för samarbete 7,5 hp Avancerad nivå
DM2578 Social Media Technologies 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst en av kurserna måste läsas):

DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp
DM2500 Närvaroproduktion på distans 7,5 hp

Spår, ljud, tal och musik (LTM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2300 Ljud i interaktion 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2nnn Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2xxx Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp Avancerad nivå
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp Avancerad nivå
DT2212 Musikakustik 7,5 hp Avancerad nivå
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp Avancerad nivå
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DT2119 Igenkänning av tal och talare 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DT2212 Musikakustik 7,5 hp
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp
DT2215 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 6,0 hp
DT2216 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 7,5 hp
DT2217 Avancerad individuell kurs i musikalisk kommunikation 9,0 hp

Spår, visuella medier (VLM)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2258 Introduktion till visualisering, datorgrafik och bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2257 Visualisering 7,5 hp Avancerad nivå
DD2470 Avancerade ämnen i visualisering och datorgrafik 6,0 hp Avancerad nivå
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp Avancerad nivå
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp Avancerad nivå
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp Avancerad nivå
DH2650 Datorspelsdesign 6,0 hp Avancerad nivå
DM2582 Media Lab 7,5 hp Avancerad nivå
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Alla villkorligt valfria kurser och rekommenderade kurser visas i både årskurs 1 och årskurs 2 oberoende av vilken period kurserna går i och om det är möjligt att läsa kursen. Detta för att det ska vara enklare att se vilka kurser som ingår i programmet/spåret.

Villkorligt valfria kurser (minst 15 hp måste läsas)

DD2257 Visualisering 7,5 hp
DD2470 Avancerade ämnen inom visualiering och datorgrafik 6 hp
DH2321 Informationsvisualisering 6,0 hp
DH2323 Datorgrafik med interaktion 6,0 hp
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9 hp
DH2650 Datorspelsdesign 6 hp
DM2582 Media lab, 7,5 hp
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 hp

Rekommenderade kurser:
DM2500 Närvaroproduktion på distans, 7,5 hp
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp