Senast ändrad: 2019-12-16
Godkänd: 2019-12-16

Grundläggande behörighetskrav: Se KTHs behörighetskrav för masterprogram.

Särskilda behörighetskrav: Svensk eller utländsk examen motsvarande en kandidatexamen om 180 högskolepoäng i datalogi, medieteknik, informationsteknik, människa-datorinteraktion, eller liknande program innehållande grundläggande kurser i programmering och datalogi.

Urval: Om antalet sökande överstiger antalet tillgängliga platser kommer en programkommitté att göra ett urval baserat på följande kriterier:

1. utvärdering av universitet

2. betyg från tidigare studier

3. studiemotivation

Meritvärderingen görs i skala 1-75