Årskurs 2

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Kurs ME2003 "Forskningsmetod inom industriell ekonomi" 7.5hp ,ersätter ME2001 "Forskningsmetod inom industriell ekonomi" 7,5hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2003 Forskningsmetod inom industriell ekonomi
(Ersätter ME2001)
7,5 hp 7,5
ME2502 Förändringsprojekt inom Industrial Management 12,0 hp 6,0 6,0
ME2069 Ledning av forskning och innovation 6,0 hp 6,0
ME210X Examensarbete inom industriell ekonomi, avancerad nivå 60000 30,0 hp 15,0 15,0