Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, industriell ekonomi (TINEM), Utbildningsplan för kull HT2019

Programmet har inga inriktningar.