Senast ändrad: 2021-02-18
Godkänd: 2021-02-18

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng vilket motsvarar 2 år heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och sker på engelska.