Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori 7,5 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 6,0
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 7,5 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 3,0 1,5 1,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 7,5 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, informationsbehandling (INF)

Spår, nätverkssystem (NWS)

Minst en av kurserna EP2520, EP2410 och IK2213 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 7,5 7,5