Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori 7,5 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 9,0 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60813 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 6,0
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 6,0
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 7,5 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60601 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60603 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60606 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60608 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60609 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60613 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60615 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60541 7,5 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 61003 7,5 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 60842 7,5 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60611 3,0 1,5 1,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60578 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60604 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60607 7,5 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 60610 7,5 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60612 7,5 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60614 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 60682 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60540 7,5 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 60969 7,5 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 61001 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60475 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, informationsbehandling (INF)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60608 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60607 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 6,0
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60613 7,5 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60612 7,5 7,5

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Spår, nätverkssystem (NWS)

Minst en av kurserna EP2520, EP2410 och IK2213 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60601 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60604 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60603 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 60682 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60578 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60540 7,5 7,5