Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Notera, vissa kurser ges i flera läsperioder.

EQ1220 är ej obligatorisk för CELTE-studenter.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 50777 7,5 7,5
EQ1220 Signalteori 50785 7,5 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 50788 3,0 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 50790 9,0 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60813 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 50743 7,5 7,5
EL2745 Principer för trådlösa sensornätverk 50774 7,5 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50795 6,0 6,0
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 50875 7,5 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50989 6,0 6,0
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 50885 7,5 4,0 3,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50670 7,5 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50781 7,5 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50789 7,5 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50791 7,5 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 50793 7,5 7,5
ID1018 Programmering I 50020 7,5 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50851 7,5 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 51028 6,0 6,0
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60601 7,5 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60603 7,5 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60606 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60608 7,5 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60609 7,5 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60613 7,5 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 60615 7,5 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60541 7,5 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 61003 7,5 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 60842 7,5 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60611 3,0 1,5 1,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60578 7,5 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60581 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60604 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60607 7,5 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 60610 7,5 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60612 7,5 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60614 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 60682 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60540 7,5 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 60969 7,5 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 61001 7,5 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60475 7,5 7,5

Inriktningar

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Spår, informationsbehandling (INF)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 50789 7,5 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60608 7,5 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60607 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50795 6,0 6,0
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60613 7,5 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60612 7,5 7,5

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Spår, nätverkssystem (NWS)

Minst en av kurserna EP2520, EP2410 och IK2213 måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 50781 7,5 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60601 7,5 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60604 7,5 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60603 7,5 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 60682 7,5 7,5

Rekommenderade Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60578 7,5 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60540 7,5 7,5