Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2222 Den hållbara informations och nätverksingenjören 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 7,5 hp 7,5
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp 6,0
IK2510 Radionät 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 6,0 hp 3,0 3,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 7,5 hp 7,5
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 7,5 hp 7,5
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 6,0 hp 6,0
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 7,5 hp 3,5 4,0
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Spår, kommunikationsteknik (COE)

Kurser (COE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 7,5 hp 7,5

Spår, informationsbehandling (INF)

Kurser (INF)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp 6,0
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 7,5 hp 7,5

Spår, multimediabehandling och -analys (MMB)

Kurser (MMB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 6,0 hp 6,0

Spår, nätverkssystem (NWS)

Kurser (NWS)

Minst en av kurserna EP2520 och EP2420 måste ingå i examen.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2420 Nätverksanalys 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 15,0 hp 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 7,5 hp 7,5