Årskurs 2

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 50939 7,5 hp 7,5
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0
IK2510 Radionät 50221 7,5 hp 7,5
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50653 6,0 hp 3,0 3,0
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50241 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 50556 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50161 7,5 hp 7,5
EP2420 Nätverksanalys 50065 7,5 hp 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 51852 7,5 hp 7,5
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 50924 7,5 hp 7,5
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 50242 7,5 hp 7,5
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 50507 7,5 hp 7,5
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 50249 7,5 hp 7,5
IK2514 Dimensionering och ekonomi för trådlösa bredbandsnät 50935 7,5 hp 7,5
LS1419 Engelska för arbetslivet 50160 7,5 hp 7,5
ME2089 Ledarskap i tvärkulturella och industriella kontexter 51294 6,0 hp 6,0
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 60238 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 60101 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 60229 7,5 hp 3,5 4,0
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 60088 7,5 hp 4,0 3,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60178 7,5 hp 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60686 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 60100 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2444 Projekt i kommunikationsteknik 50242 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2850 Kodning för trådlös kommunikation, forskarförberedande 50249 7,5 hp 7,5
EQ2860 Teoretiska grunder för trådlös kommunikation 60686 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2443 Projekt i informationsbehandling 50924 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0
SF2935 Moderna metoder för statistisk inlärning 50327 7,5 hp 7,5
DD2434 Maskininlärning, avancerad kurs 50241 7,5 hp 7,5
EQ2820 Matrisalgebra, forskarförberedande 60178 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2445 Projekt i multimediabehandling och -analys 50507 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2415 Maskininlärning och dataanalys 50696 7,5 hp 7,5
EQ2425 Analys och sökning av visuella data 50409 7,5 hp 7,5
EQ2810 Estimeringsteori, forskarförberedande 50694 6,0 hp 6,0

Minst en av kurserna EP2520 och EP2420 måste ingå i examen.


Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2420 Nätverksanalys 50065 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2300 Nätverkshantering 51243 7,5 hp 7,5
EH2781 IT-management med enterprise architecture II, fallstudier 51097 15,0 hp 7,5 7,5
EP2510 Säkra nätverkssystem, fortsättningskurs 50246 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 51852 7,5 hp 7,5