Årskurs 1

Masterprogram, information och nätverksteknologi (TINNM), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

EQ1220 ska inte inkluderas för KTH-studenter som redan tagit EQ1270 eller EQ1260.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2120 Internetworking 50604 7,5 hp 7,5
EQ1220 Signalteori 50612 7,5 hp 7,5
EQ2222 Den hållbare informations och nätverksingenjören 50599 3,0 hp 0,5 0,5 0,3 0,2
EQ2310 Digital kommunikation 50610 9,0 hp 8,5 0,5
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 60136 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DT2470 Musikinformatik 50629 7,5 hp 7,5
EH2720 Projektstyrning 50611 7,5 hp 7,5
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
EP2700 Principer för trådlösa sensornätverk 50600 7,5 hp 7,5
EQ2801 Optimal filtrering 50634 7,5 hp 7,5
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 50236 7,5 hp 7,5
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 50597 6,0 hp 6,0
ME2072 Entreprenörskap för ingenjörer 50450 6,0 hp 3,0 3,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 50603 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 50607 7,5 hp 7,5
EL2805 Förstärkande inlärning 50794 7,5 hp 7,5
EP2500 Säkra nätverkssystem 50598 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50608 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50609 7,5 hp 7,5
EQ2330 Bild- och videobehandling 50605 7,5 hp 7,5
EQ2831 Teori för digital kommunikation 50633 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50485 7,5 hp 7,5
ID1212 Nätverksprogrammering 50606 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60416 7,5 hp 7,5
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60424 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60426 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60415 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60410 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60420 7,5 hp 7,5
IK2217 Avancerad Internetteknik II 60754 7,5 hp 7,5
LS1465 Retorik - tala och skriv med genomslagskraft 60862 7,5 hp 7,5
LS2439 Engelska för skrivande och presenterande av examensarbete 60876 7,5 hp 7,5
AK1213 Samhälle, kultur och industri i Sverige ur ett historiskt perspektiv 61154 7,5 hp 3,5 4,0
EQ2461 Seminarier i information och nätverksteknologi 60421 3,0 hp 1,5 1,5
LS1502 Svenska A1 för ingenjörer 60700 7,5 hp 4,0 3,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60388 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60417 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 60444 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60745 7,5 hp 7,5
LS2429 Teknisk kommunikation på engelska 60875 7,5 hp 7,5
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 60034 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 50609 7,5 hp 7,5
EQ2411 Avancerad digital kommunikation 60410 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60417 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2871 Nätverksteknologi för cyberfysiska system 50236 7,5 hp 7,5
EQ2831 Teori för digital kommunikation 50633 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60416 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60420 7,5 hp 7,5
EI2400 Tillämpad antennteknik 60224 7,5 hp 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 60444 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2300 Digital signalbehandling 50609 7,5 hp 7,5
EQ2401 Adaptiv signalbehandling 60415 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2801 Optimal filtrering 50634 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60420 7,5 hp 7,5
EQ2840 Informationsteori och kanalkodning, forskarförberedande 60444 7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2330 Bild- och videobehandling 50605 7,5 hp 7,5
EQ2321 Tal- och ljudsignalbehandling 60426 7,5 hp 7,5
EQ2341 Mönsterigenkänning och maskininlärning 60413 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EQ2801 Optimal filtrering 50634 7,5 hp 7,5
EQ2300 Digital signalbehandling 50609 7,5 hp 7,5
EQ2845 Informationsteori och källkodning 60420 7,5 hp 7,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp

Minst en av kurserna EP2520 (årskurs 1) eller EP2420 (årskurs 2) måste ingå i examen.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2500 Säkra nätverkssystem 50598 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 60416 7,5 hp 7,5
EP2950 Trådlösa nätverk 60417 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EP2520 Bygga säkra nätverkssystem 60424 7,5 hp 7,5
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EN2720 Etisk hackning 50048 7,5 hp 7,5
EP2790 Säkerhetsanalys av storskaliga datorsystem 50608 7,5 hp 7,5
EH2770 IT-Management med Enterprise Architecture I 60388 7,5 hp 7,5
IK2220 Mjukvarubaserad nätverksteknik (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV) 60745 7,5 hp 7,5