Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2040 Industriell design högre kurs 24,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
Kursen ges under tre terminer och ca 80% närvaro krävs
9,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2037 Människa produktinteraktion
Ska läsas under årskurs 1 eller 2
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
Kursen ges under tre terminer och ca 80% närvaro krävs
9,0 hp
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp 6,0
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp 4,0 2,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign
2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2
6,0 hp 6,0