Bilaga 2: Inriktningar

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Spår, industriell design (IPDA)

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)