Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2010

Spår, industriell design (IPDA)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Villkorligt valfria kurser

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser