Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Kurser (IPDB)

2 av de villkorligt valbara kurserna ska läsas under årskurs 1 eller 2:

MF2006
MF2023(EJ CDEPR)
MF2038
MF2046
MG2020

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 9,0 hp 1,5 1,5
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp 8,0 8,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2.Kan endast läsas under årskurs 2 6,0 hp 6,0
MF2046 Produktinnovation 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp 6,0
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 . EJ CDEPR students 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

Studenten måste välja mellan MF2037 eller MF2038 under årkurs 1 eller 2.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6hp under årskurs 1 och 3hp under årskurs 2 9,0 hp 1,5 1,5
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp 6,0 6,0
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2038 Tjänstedesign Kan läsas bara under årskurs 2 6,0 hp 6,0
MF2037 Människa produktinteraktion Kan endast läsas i åk 1 6,0 hp 6,0

Spår, produktinnovation (IPDD)

Kurser (IPDD)

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2.

Vi starkt rekommenderar en av följande område:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik 6hp under årskurs 1 och 3hp under årskurs 2 9,0 hp 1,5 1,5
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp 4,5 4,5
MF2053 Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 hp 9,0 9,0
MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0