Spår, integrerad produktutveckling (IPDB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (51,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design Ska läsas under period 1 6,0 hp Avancerad nivå
MF2034 Integrerad produktutveckling 6,0 hp Avancerad nivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 8 hp åk1+16 hp åk 2 24,0 hp Avancerad nivå
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 1,5hp period 1, 3,5hp period 3 och 4hp under p.4 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Studenter som läser CDEPR får inte läsa den här kursen 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2. Kan endast läsas under årskurs 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser ska läsas under årskurs 1 och 2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (54,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2036 Integrerad produktutveckling högre kurs 24,0 hp Avancerad nivå
MF207X Examensarbete inom integrerad produktutveckling, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2023 Industridesign 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 (CDEPR ska ej läsa kursen) 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter 2 kurser måste läsas under åk 1 eller 2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Valfritt block (2 kurser ska väljas under åk 1+2):

MF2006
MF2023(ej CDEPR )

MF2038
MG2020

Spår, teknisk design (IPDC)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (39,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp Avancerad nivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design 6,0 hp Avancerad nivå
MF2033 Material, miljö och ekonomi 6,0 hp Avancerad nivå
MF2060 Industriell design högre kurs, del 1 12,0 hp Avancerad nivå
MF2070 Introduktion till industriell produktutveckling 3,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2037 Människa produktinteraktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Välj en av dessa (åk 1 eller åk 2):

MF2037

MF2038

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (48,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2061 Industriell design högre kurs, del 2 12,0 hp Avancerad nivå
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF210X Examensarbete inom industriell design, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2037 Människa produktinteraktion En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2 6,0 hp Avancerad nivå
MF2038 Tjänstedesign En av dessa kurser måste läsas i åk 1 eller åk 2 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

En av dessa kurser ska läsas i åk 1 eller 2:

MF2037
MF2038

Spår, produktinnovation (IPDD)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (27,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2031 Avancerad prototypframtagning 6,0 hp Avancerad nivå
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp Avancerad nivå
MF2051 F&U Strategi och organisering 6,0 hp Avancerad nivå
MF2073 Forskningsmetodik i organisation och ledning 9,0 hp Avancerad nivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2006 Innovativ konstruktion II Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp Avancerad nivå
MF2011 Systemkonstruktion Profil: Maskinkonstruktion 9,0 hp Avancerad nivå
MF2019 CAD 3D-modellering och visualisering Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp Avancerad nivå
MF2024 Robust konstruktion Profil: Maskinkonstruktion 6,0 hp Avancerad nivå
MF2032 Eco Design Profil: Maskinkonstruktion. Studenter måste välja en kurs mellan MF2032, MF2006 eller MF2019 6,0 hp Avancerad nivå
MG2009 Avancerad tillverkningsteknik Profil: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
MG2020 Modulindelning av produkter Profil: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
MG2032 Automatiseringsteknik, fortsättningskurs 1 Profil: Produktion 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2380 Introduktion till Energisystemanalys och tillämpning Profil: Energi 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2407 Uthållig energianvändning Profil: Energi 9,0 hp Avancerad nivå
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö Profil: Energi 6,0 hp Avancerad nivå
MJ2437 Modellering av energisystem - energianvändning Profil: Energi 6,0 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Studenter som läser CDEPR eller CMAST måste välja minst 18hp tekniska kurser på avancerad under årskurs 1 och 2 i följande område:

Maskinkonstruktion
Produktion
Energi

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (57,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
MF2052 Produktinnovation seminariekurs 9,0 hp Avancerad nivå
MF2053 Innovativ produkt- och affärsutveckling 18,0 hp Avancerad nivå
MF211X Examensarbete inom produktinnovation, avancerad nivå 30,0 hp Avancerad nivå