Behörighet och urval

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2014

Senast ändrad: 2016-04-17
Godkänd: 2016-04-17

För att vara behörig till Masterprogrammet krävs relevant högskoleutbildning omfattande minst 180 hp högskoleingenjörsexamen eller teknisk kandidatexamen inom företrädesvis Maskintekniska området.

För spåret Produktinnovation är även studenter från andra teknikområden, såsom Datateknik, Informationsteknik, Elektroteknik och Teknisk fysik behörig.

Annan motsvarande teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på grundnivå kan även vara behörighetsgivande, förutsatt att relevanta kurser inom produktutveckling har fullföljts. Andra studier eller arbetslivserfarenhet bedöms utifrån den reella kompetens som åberopas.  För KTHs engelskspråkiga utbildningar är det särskilda behörighetskravet Engelska B eller motsvarande.

Urvalet till programmet baseras på en utvärdering av följande kriterier: universitet/högskola, betyg, kurser relevanta för programmet och spåret, personligt brev, arbetslivserfarenhet samt referenser.

I övrigt hänvisas till KTHs antagningsordning som redovisas i KTHs regelverk, www.kth.se.