Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. och MF2102 "Maskinkonstruktion proj.kurs" 6hp. ersätter MF2005 "Innovativ konstruktion I" 12hp.

MF2104 "Mekatronik i produktdesign" 6hp. ersätter MF2031 "Avancerad prototypframtagning" 6hp.

MF2112 "Avancerad produktdesign"m 12hp. ersätter MF2060 "Industriell design hk, del I" 12hp.)

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0 hp 3,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation
Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2
6,0 hp 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 12,0 hp 6,0 6,0

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter MF2006 "Innovativ konstruktion II" 6hp.)