Årskurs 1

Masterprogram, integrerad produktdesign (TIPDM), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2018/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. och MF2102 "Maskinkonstruktion proj.kurs" 6hp. ersätter MF2005 "Innovativ konstruktion I" 12hp.

MF2104 "Mekatronik i produktdesign" 6hp. ersätter MF2031 "Avancerad prototypframtagning" 6hp.

MF2112 "Avancerad produktdesign"m 12hp. ersätter MF2060 "Industriell design hk, del I" 12hp.)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2032 Eco Design 6,0 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 6,0
MF2038 Tjänstedesign 6,0 3,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation
Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2
60646 6,0 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 61105 12,0 6,0 6,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

(MF2101 "Maskinkonstruktion" 6hp. ersätter MF2006 "Innovativ konstruktion II" 6hp.)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 6,0 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 6,0
MF2046 Produktinnovation 6,0 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60644 9,0 4,0 5,0
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 60591 6,0 3,0 3,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 60646 6,0 3,0 3,0