Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

(MF2113 "Avancerad teknisk design" 12hp. ersätter MF2061 "Industriell design, hk del 2, 12hp)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2113 Avancerad teknisk design 51970 12,0 hp 6,0 6,0
MF227X Examensarbete inom teknisk design, avancerad nivå 60597 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2072 Forskningsmetodik i maskinkonstruktion Ska väljas om du inte har läst MF2086 i åk.1 50233 6,0 hp 6,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2087 Innovationsledning - teori och praktik 50074 7,5 hp 4,0 3,5
MF2088 Innovation och produktutveckling 50197 22,5 hp 11,0 11,5
MF230X Examensarbete inom innovationsledning och produktutveckling, avancerad nivå 60605 30,0 hp 15,0 15,0