Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

(MF2039 "Avancerad tjänstedesign" 9hp ersätter MF2038 "Tjänstedesign" 6hp)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2097 Avancerade skissövningar 50095 3,0 hp 3,0
MF2101 Maskinkonstruktion 50404 6,0 hp 6,0
MF2039 Avancerad tjänstedesign 51963 9,0 hp 6,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 50406 6,0 hp 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 50511 6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design 60119 6,0 hp 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2 60488 6,0 hp 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 60529 12,0 hp 6,0 6,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2046 Produktinnovation 50177 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 50404 6,0 hp 6,0
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 50247 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 51446 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60083 9,0 hp 4,0 5,0
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 60476 6,0 hp 3,0 3,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 60488 6,0 hp 3,0 3,0