Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

MF2086 "Forskningsmetodik i ledning och organisation" 6hp. är obligatorisk, alternativt kan MF2072 "Forskningsmetodik i maskinkonstruktion" 6hp.läsas i åk 2, period 2.

MF2114 "Design för hållbarhet" 3hp ersätter MF2097 "Avancerade skissövningar" 3hp.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2101 Maskinkonstruktion 51189 6,0 hp 6,0
MF2114 Design för hållbarhet 50260 3,0 hp 3,0
MF2039 Avancerad tjänstedesign 51032 9,0 hp 6,0 3,0
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 51190 6,0 hp 6,0
MF2104 Mekatronik i produktdesign 51191 6,0 hp 6,0
MF2032 Eco Design 60553 6,0 hp 6,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2 60728 6,0 hp 3,0 3,0
MF2112 Avancerad produktdesign 60734 12,0 hp 6,0 6,0

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2046 Produktinnovation 51034 6,0 hp 6,0
MF2101 Maskinkonstruktion 51189 6,0 hp 6,0
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 51176 6,0 hp 6,0
MG2020 Modulindelning av produkter 51707 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 60585 9,0 hp 4,0 5,0
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 61323 6,0 hp 3,0 3,0
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 60728 6,0 hp 3,0 3,0