Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Spår, teknisk design (IPDC)

Kurser (IPDC)

MF2086 är obligatorisk alternativt kan MF2072 läsas i åk 2, period 2

(MF2039 "Avancerad tjänstedesign" 9hp ersätter MF2038 "Tjänstedesign" 6hp)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2032 Eco Design 6,0 hp
MF2039 Avancerad tjänstedesign 9,0 hp
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation Alt. kan MF2072 läsas i åk.2 p.2 6,0 hp
MF2097 Avancerade skissövningar 3,0 hp
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp
MF2102 Maskinkonstruktion projektkurs 6,0 hp
MF2104 Mekatronik i produktdesign 6,0 hp
MF2112 Avancerad produktdesign 12,0 hp

Spår, innovationsledning och produktutveckling (IPDE)

Kurser (IPDE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp
MF2046 Produktinnovation 6,0 hp
MF2084 Ledning av forskning och utveckling 6,0 hp
MF2085 Innovations- och produktutvecklingsprocesser 6,0 hp
MF2086 Forskningsmetodik i ledning och organisation 6,0 hp
MF2101 Maskinkonstruktion 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp