Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Du ska läsa en av profilerna:

  • Maskinkonstruktion
  • Energi och miljö
  • Mekatronik, alternativ 1
  • Mekatronik, alternativ 2
  • Strömningsmekanik
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF205X Examensarbete inom förbränningsmotorteknik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
MF2064 Förbränningsmotorteknik högre kurs
3hp under årskurs 1 + 12hp under årskurs 2
15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi
Energi och miljö
6,0 hp 6,0
EJ2410 Hybrida fordonsdrivsystem
Mekatronik
7,5 hp 7,5
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs
6hp i årskurs 1 + 12hp i årskurs 2
18,0 hp
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp årskurs 1 + 3hp årskurs 2
9,0 hp
MF2032 Eco Design
Ska tas under p.1
6,0 hp 6,0
MF206X Examensarbete inom maskinkonstruktion, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2045 Ingenjörsvetenskaplig forskningsmetodik
6hp under årskurs 1 + 3hp under årskurs 2
9,0 hp
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin 15,0 hp 7,5 7,5
MF204X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0