Årskurs 2

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

En av kurserna MF2059 och MF2091 måste väljas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2071 Forskningsmetodik i mekatronik 4,5 hp 2,0 2,5
MF224X Examensarbete inom mekatronik, avancerad nivå 30,0 hp 15,0 15,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2059 Mekatronik högre kurs, hösttermin
En av kurserna MF2059 och MF2091 måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5
MF2091 Industriell produktutveckling forskningsprojekt
En av kurserna MF2059 och MF2091 måste väljas
15,0 hp 7,5 7,5