Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, industriell produktutveckling (TIPUM), Utbildningsplan för kull HT2019

Senast ändrad: 2019-11-08
Godkänd: 2019-12-12

Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng, vilket motsvarar två års heltidsstudier. Utbildningen är på avancerad nivå och ges på engelska.

Programmet består av tre spår:

  • Maskinkonstruktion
  • Mekatronik
  • Förbränningsmotorteknik