Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Optional courses for both years:

IC2006 Cognitive and Social Science in HMI
ID2011 Mikrosimulering
IC2008 Känslobaserad interaktion
IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2002 Vetenskapsteori 7,5 hp 7,5