Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2015. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (ITM) (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HM100X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM103X Examensarbete inom konstruktion, grundnivå 15,0 hp 15,0

Robotik och mekatronik (ITM) (ROBS)

Kurser (ROBS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1015 Robotik 7,5 hp 7,5
ML1318 Analogteknik 7,5 hp 7,5
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp 7,5
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp 8,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HI1028 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp 9,0
HI110X Examensarbete inom datateknik, grundnivå 15,0 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IS1350 Operativsystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV1300 Programvaruteknik II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1351 Valbar specialisering Inriktning Datornätverk 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II Obligatorisk för inriktning Programutveckling 7,5 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

I åk 3 ingår också 7,5 hp villkorligt valfria kurser.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IL120X Examensarbete inom elektronik- och datorsystem, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
IE1304 Reglerteknik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HE110X Examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 1,5 6,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp
KH139X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp