Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Industriell ekonomi och produktion (ITM) (IEPS)

Kurser (IEPS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML2200 Produktionsteknik, fortsättningskurs 2 7,5 hp 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5
HU1903 Management 7,5 hp 7,5
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp 7,5
ML1106 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM101X Examensarbete inom industriell ekonomi och produktion, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2202 Datorbaserade designverktyg, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
ML1210 Design och produktutveckling 1 7,5 hp 7,5
ML1212 Datorbaserade ingenjörsverktyg 2 7,5 hp 7,5
ML1211 Design och produktutveckling 2 6,0 hp 6,0
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HM1012 Industridesign med färg och form II 7,5 hp 7,5
ML1214 Hållfasthetslära, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5
HM100X Examensarbete inom innovation och design, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0

Robotik och mekatronik (ITM) (ROBS)

Kurser (ROBS)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2015/16. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1015 Robotik 7,5 hp 7,5
ML1318 Analogteknik 7,5 hp 7,5
HE1004 Digitalteknik 7,5 hp 7,5
ML1300 Programmering grundkurs 7,5 hp 7,5
ML1315 Mikrodatorer 6,0 hp 6,0
ML1906 Verkstadsutformning - layout, flöde och arbetsmiljö 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE102X Examensarbete inom mekatronik och robotik, grundnivå 15,0 hp 15,0
HM102X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1008 Konstruktionsteknik 7,5 hp 7,5
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS107X Examensarbete inom byggteknik, grundnivå 15,0 hp 15,0

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp 7,5
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HI1029 Algoritmer och datastrukturer 8,0 hp 8,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HI1028 Projektkurs inom programvaruutveckling 9,0 hp 9,0

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IS1350 Operativsystem 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IK2215 Avancerad internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1300 Programvaruteknik En av kurserna II1302 eller IV1300 är obligatorisk för inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
DD1361 Programmeringsparadigm Inriktning Programutveckling 7,5 hp 4,5 3,0
ID1019 Programmering II Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1351 Valbar specialisering Inriktning Datornätverk 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IE1304 Reglerteknik 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2613 Hållbar utveckling 6,0 hp 6,0

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp 1,5 4,5
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Kurslista: Baserat på läro- och timplanen beslutad för 2014/2015. Ändringar kan ske för kommande läsår.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1040 Programsammanhållande kurs i maskinteknik 6,0 hp 0,8 0,7