Senast ändrad: 2017-05-04
Godkänd: 2017-05-16

Den nominella studietiden är 3 år, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Programmet är på grundläggande nivå.