Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp 7,5 7,5
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2017. En kurs i Operativsystem ska också läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design
Inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system
Inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML
Inriktning Programutveckling
7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.