Årskurs 3

Högskoleingenjörsutbildning i teknik och ekonomi (TITEH), Utbildningsplan för kull VT2017

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Innovation och design (ITM) (IODS)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 61132 15,0 7,5 7,5
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 60990 7,5 7,5
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH2401 Risker i tekniska system 60333 7,5 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 60985 7,5 7,5

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HS1001 Konstruktion och design 51462 7,5 7,5
AF1730 Building Information Modeling 60379 7,5 7,5
HS1007 Strömningslära 60408 7,5 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 50105 15,0 15,0
HS1009 Samhällsplanering 60409 7,5 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 60410 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 50997 7,5 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 51092 7,5 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 50593 7,5 7,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2017. En kurs i Operativsystem ska också läsas.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 50170 15,0 15,0
IK1203 Nätverk och kommunikation 61031 7,5 7,5


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design
Inriktning Programutveckling
50537 7,5 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 60348 7,5 7,5
ID1019 Programmering II
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling
60594 7,5 7,5
ID1217 Programmering av parallella system
Inriktning Programutveckling
60595 7,5 7,5
IK1330 Trådlösa system 60609 7,5 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 60614 7,5 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering
Inriktning Programutveckling
60599 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
60605 7,5 7,5
IK1552 Internetteknik
Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk
60610 7,5 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet
Inriktning Programutveckling
61032 7,5 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML
Inriktning Programutveckling
60618 7,5 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60365 7,5 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
IL1331 VHDL-design 51188 7,5 7,5
IX1501 Matematisk statistik 50048 7,5 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 61031 7,5 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 60603 7,5 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 60605 7,5 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1032 Elkraftteknik I 60500 8,0 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 60480 7,0 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 50173 15,0 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 60501 9,0 9,0
HF1012 Matematisk statistik 60502 6,0 6,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
HE1036 Elkraftteknik II 50263 7,5 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 51200 8,0 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 51202 7,5 7,5
IL1331 VHDL-design 51188 7,5 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 50389 7,5 3,5 4,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 60020 7,5 7,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
KH1324 Analytisk kemi 2 51266 7,5 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 51269 7,5 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 51268 9,0 1,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 60536 7,5 7,5
KH1223 Bioteknik 60540 7,5 7,5
HT104X Examensarbete inom kemiteknik och ekonomi, grundnivå 15,0