Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2019. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Innovation och design (ITM) (IODS)

Kurser (IODS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1213 Produktutveckling och konstruktion 15,0 hp 7,5 7,5
ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 7,5 hp 7,5
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp 7,5
HM1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 7,5

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp 9,0
HE1019 EMC-elektronik 6,0 hp 6,0
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 hp 1,5 1,5
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 hp 7,0
HT102X Examensarbete inom medicinsk teknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 7,5
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 7,5
HS1007 Strömningslära 7,5 hp 7,5
HS102X Examensarbete inom byggteknik och design med ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp 7,5
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp 7,5
HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp 7,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2017. En kurs i Operativsystem ska också läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
AG1815 Hållbar utveckling, ICT och innovation 7,5 hp 7,5
ID1019 Programmering II Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp 7,5
IL1333 Hårdvarusäkerhet 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp 7,5
IV1013 Introduktion till datasäkerhet Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
IV1023 Avancerad datahantering med XML Inriktning Programutveckling 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp 7,5
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp 7,5
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp 7,5
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Detta är en preliminär kurslista för de som påbörjade programmet vårterminen 2016.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp 8,0
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp 7,0
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp 15,0
HE1035 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp 9,0
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1036 Elkraftteknik II 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp 8,0
HI1032 Kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IL1331 VHDL-design 7,5 hp 7,5
EG2340 Vindkraftsystem 7,5 hp 3,5 4,0
AH2026 Tågtrafik - marknad och planering, grundkurs 7,5 hp 7,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Detta är en preliminär lista över kurser för åk 3 för de som började programmet Teknik och ekonomi vårterminen 2016. Det kan ske förändringar.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp 2,5 5,0
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp 5,0 2,5
KH1332 Kemiteknik 3 9,0 hp 1,5
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp 7,5
KH1223 Bioteknik 7,5 hp 7,5
HT104X Examensarbete inom kemiteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp