Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp 0,5
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp 4,5
HF1011 Signaler, system och transformer 50040 8,0 hp 8,0
HL1015 Teknik i intensivvård och kirurgi 50041 6,0 hp 5,5 0,5
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp 1,0 6,0
HE1030 Analog elektronik 50039 8,0 hp 8,0
HE1027 Ellära 60442 7,0 hp 1,0 6,0
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 60098 11,0 hp 8,0 3,0
HE1037 Data- och telekommunikation 50762 10,0 hp 2,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 50314 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 50859 8,0 hp 8,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50868 7,5 hp 7,5
HI2002 Routing i IP-nät 51150 7,5 hp 7,5

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 50299 5,0 hp 5,0
AF1722 Byggprocessen 50312 5,0 hp 5,0
AF1746 Konstruktionsteknik 1 50323 5,0 hp 5,0
HF1905 Matematisk analys 5,0 hp 2,5
AF1733 Byggteknik 3, Byggfysik och materiallära 61318 7,5 hp 7,5
HS1029 Geologi och geoteknik 50330 7,5 hp 7,5
AF1748 Building Information Modeling 50324 5,0 hp 2,5
AF1749 Samhälls- och bostadsplanering 50326 10,0 hp 5,0
AF1735 Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 61320 7,5 hp 2,5 5,0
HF1906 Matematisk statistik 61319 5,0 hp 2,5 2,5
AF1739 Fältmätningsteknik 61341 7,5 hp 7,5

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HI1027 Objektorienterad programmering 50859 8,0 hp 8,0
CM1000 Diskret matematik 51134 8,0 hp 8,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60441 8,0 hp 8,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60779 6,0 hp 6,0
HI1030 Databasteknik 51137 7,0 hp 7,0
HI1025 Operativsystem 60592 7,0 hp 1,0 6,0
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 60556 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1011 Signaler, system och transformer 50040 8,0 hp 8,0
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 50868 7,5 hp 7,5
SF1626 Flervariabelanalys 60017 7,5 hp 7,5

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1021 Algoritmer och datastrukturer 50091 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 50219 7,5 hp 7,5
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 50220 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60296 7,5 hp 7,5
IV1351 Datalagring 50947 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 60172 7,5 hp 7,5
IV1350 Objektorienterad design 60314 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60173 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1021 Algoritmer och datastrukturer 50091 7,5 hp 7,5
IX1500 Diskret matematik 50219 7,5 hp 7,5
II1303 Signalbehandling 50930 7,5 hp 7,5
IS1200 Datorteknik, grundkurs 60296 7,5 hp 7,5
IS1300 Inbyggda system 50929 7,5 hp 7,5
IX1304 Matematik, analys 60172 7,5 hp 7,5
IF1330 Ellära 60174 7,5 hp 7,5
IX1303 Algebra och geometri 60173 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK1330 Trådlösa system 50939 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1011 Signaler, system och transformer 50040 8,0 hp 8,0
HE1028 Mikrodatorteknik 60441 8,0 hp 8,0
HE1030 Analog elektronik 50039 8,0 hp 8,0
HE1034 Telekommunikation 51181 7,0 hp 7,0
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 60779 6,0 hp 6,0
HE1027 Ellära 60442 7,0 hp 1,0 6,0
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 60439 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 50314 7,5 hp 7,5
HI1027 Objektorienterad programmering 50859 8,0 hp 8,0
HI2002 Routing i IP-nät 51150 7,5 hp 7,5

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1111 Matematik 15,0 hp 6,0
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 51907 6,0 hp 6,0
KH1212 Matematisk statistik 50060 5,0 hp 3,0 2,0
KH1231 Kemiteknik 2 51906 21,0 hp 6,0 7,0
KH1121 Organisk kemi 60946 9,0 hp 9,0
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 51908 6,0 hp 6,0
KH1122 Analytisk kemi 60947 7,5 hp 7,5
KH1130 Kemiteknik 1 60948 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 51905 7,5 hp 7,5
KH1332 Kemiteknik 3 51917 9,0 hp 1,5
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från år1 60949 7,5 hp 0,8 0,7 0,8 0,7

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1201 Hållfasthetslära, allmän kurs 50036 6,0 hp 6,0
ML1330 Industriell hållbar ekonomistyrning 51223 7,5 hp 7,5
ML1203 Energiteknik 51507 6,0 hp 6,0
ML1206 Maskinkomponenter 51508 10,5 hp 10,5
ML1309 Programmering och numeriska verktyg 60008 6,0 hp 6,0
ML1101 Mekanik, allmän kurs 60007 7,5 hp 3,8 3,7
ML1111 Verksamhetsstyrning med tillämpad statistik 60006 9,0 hp 5,0 4,0
ML1209 Datorbaserade produktutvecklingsverktyg, grundkurs 60009 7,5 hp 7,5
HM1006 El- och styrteknik 7,5 hp