Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
CM1005 Extern redovisning 60919 9,0 hp 9,0
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 60160 6,0 hp 6,0
HH1802 Finansiering och organisationsteori 60582 7,5 hp 7,5
HU1801 Industriell marknadsföring 60601 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50054 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50044 10,0 hp 5,0 5,0
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 50046 12,0 hp 7,0 0,5
HE1026 Digitalteknik 50042 6,0 hp 6,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50045 8,0 hp 1,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40001 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40017 1,5 hp

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Kurser (TIBY)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AF1737 Byggteknik 1 Ersätter AF1731 50048 7,5 hp 7,5
HF1904 Linjär algebra 50050 5,0 hp 5,0
AF1734 Byggnadsmekanik 1 50047 5,0 hp 2,5 2,5
AF1744 Byggteknik, värme och fuktlära 50235 7,5 hp 7,5
HF1905 Matematisk analys 50293 5,0 hp 5,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 50470 1,5 hp

Datateknik (CBH) (TIDA)

Kurser (TIDA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50054 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50044 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50231 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50042 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40001 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40017 1,5 hp

Datateknik (EECS) (TIDB)

Kurser (TIDB)

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 50941 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50942 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50944 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50927 7,5 hp 7,5

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
II1300 Ingenjörsmetodik 50941 7,5 hp 7,5
IX1307 Problemlösning i matematik 50942 7,5 hp 7,5
ID1018 Programmering I 50944 7,5 hp 7,5
IE1204 Digital design 50927 7,5 hp 7,5

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 50054 6,0 hp 3,0 3,0
HF1006 Linjär algebra och analys 50044 10,0 hp 5,0 5,0
HI1024 Programmering, grundkurs 50052 8,0 hp 7,0 1,0
HE1026 Digitalteknik 50042 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HF1009 Introduktionskurs i matematik 40001 1,5 hp
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 40017 1,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1123 Allmän kemi 1 51728 6,0 hp 5,0 1,0
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 51904 9,0 hp 7,0 2,0
KH1111 Matematik 51550 15,0 hp 3,0 6,0
KH1124 Allmän kemi 2 51903 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH0001 Introduktionskurs i matematik 40011 1,5 fup
KH0002 Introduktionskurs i kemi 40010 1,5 fup
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 51905 7,5 hp 7,5

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Kurser (TIMA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML1000 Matematik för ingenjörer 50118 11,0 hp 5,0 6,0
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 51620 9,0 hp 4,0 5,0
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 51621 10,0 hp 6,0 4,0