Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2023. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Kurser (METL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1027 Ellära 7,0 hp
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp
HE1037 Data- och telekommunikation 10,0 hp
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 hp
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp
HL1015 Teknik i intensivvård och kirurgi 6,0 hp
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp

Det finns även möjlighet att välja lämplig kurs i P1-P2; ekonomi, matematik eller teknik inom KTH

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp
IF1330 Ellära 7,5 hp
II1303 Signalbehandling 7,5 hp
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Kurser (TIEL)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HE1027 Ellära 7,0 hp
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp
HE1034 Telekommunikation 7,0 hp
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1111 Matematik 15,0 hp
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från år1 7,5 hp
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp