Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2024/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Kurser (TIED)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp
IL1331 VHDL-design 7,5 hp
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Kurser (TIKE)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp
KH1223 Bioteknik 7,5 hp
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp

Se även valfria kurser år 3 program TIKED

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från år 1 och 2 7,5 hp
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp