Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM1005 Extern redovisning 9,0 hp Grundnivå
HH1802 Finansiering och organisationsteori 7,5 hp Grundnivå
HU1801 Industriell marknadsföring 7,5 hp Grundnivå
ME1003 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp Grundnivå

Medicinsk teknik (CBH) (METL)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (42,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (76,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1027 Ellära 7,0 hp Grundnivå
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp Grundnivå
HE1037 Data- och telekommunikation 10,0 hp Grundnivå
HE1041 Mikrodatorteknik, projektkurs 11,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå
HL1015 Teknik i intensivvård och kirurgi 6,0 hp Grundnivå
HL1201 Medicin och medicinsk teknik 12,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp Avancerad nivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

Det finns även möjlighet att välja lämplig kurs i P1-P2; ekonomi, matematik eller teknik inom KTH

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (50,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1037 Data- och telekommunikation 10,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå
HL1013 Medicinska bilder 6,0 hp Grundnivå
HL1014 Medicinteknisk verksamhet 6,0 hp Grundnivå
HL1016 Medicinsk mätteknik 7,0 hp Grundnivå
HL101X Examensarbete inom medicinsk teknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1039 Reglerteknik 6,0 hp Grundnivå
HE1040 Elektronikdesign, projektkurs 9,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå
HL2032 Medicinsk teknik, projektkurs 9,0 hp Avancerad nivå
HL2041 Idrottsteknologi 9,0 hp Avancerad nivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Byggteknik och design (ABE) (TIBY)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1734 Byggnadsmekanik 1 5,0 hp Grundnivå
AF1737 Byggteknik 1 Ersätter AF1731 7,5 hp Grundnivå
AF1744 Byggteknik, värme och fuktlära 7,5 hp Grundnivå
HF1904 Linjär algebra 5,0 hp Grundnivå
HF1905 Matematisk analys 5,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (67,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp Grundnivå
AF1722 Byggprocessen 5,0 hp Grundnivå
AF1735 Byggnadsmekanik 2 och lastanalys 7,5 hp Grundnivå
AF1739 Fältmätningsteknik 7,5 hp Grundnivå
AF1745 Byggteknik, småhusprojektering 10,0 hp Grundnivå
AF1746 Konstruktionsteknik 1 5,0 hp Grundnivå
AF1748 Building Information Modeling 5,0 hp Grundnivå
AF1749 Samhälls- och bostadsplanering 10,0 hp Grundnivå
HF1906 Matematisk statistik 5,0 hp Grundnivå
HS1029 Geologi och geoteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1747 Konstruktionsteknik 2 7,5 hp Grundnivå
AF1748 Building Information Modeling 5,0 hp Grundnivå
AF1749 Samhälls- och bostadsplanering 10,0 hp Grundnivå
AF179X Examensarbete inom byggteknik och design, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp Grundnivå
HS1007 Strömningslära 7,5 hp Grundnivå
HS1733 Betongkonstruktion 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AF1743 Form, rum och ljus 7,5 hp Grundnivå
AF1750 Bygglogistik och riskhantering 7,5 hp Grundnivå
AF1751 Bygglov och fastighetsjuridik 7,5 hp Grundnivå
AH1907 Anläggning 1. Väg-, järnväg och VA-teknik 7,5 hp Grundnivå
AI1108 Investeringsanalys 7,5 hp Grundnivå
HS1020 Skademekanismer av fukt 7,5 hp Grundnivå

Datateknik (CBH) (TIDA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (53,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM1000 Diskret matematik 8,0 hp Grundnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå
HI1025 Operativsystem 7,0 hp Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI1030 Databasteknik 7,0 hp Grundnivå
HI1038 Projektkurs inom data- och nätverksteknik 9,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Datateknik (EECS) (TIDB)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp Grundnivå

Kompletterande information

Rekommenderade kurser utanför programmet (kan inte räknas med i examen)

  • SF0003 Introduktion i matematik 1,5 hp (kursen ges under mottagningsperioden i augusti)
  • DD101N Förberedande kurs i programmerin och datalogiskt tänkande 3 hp
  • LS1562 Svenska för högre studier och arbetsliv 7,5 hp

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DH2642 Interaktionsprogrammering och dynamiska webben 7,5 hp Avancerad nivå
ID1021 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IV1350 Objektorienterad design 7,5 hp Grundnivå
IV1351 Datalagring 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HT100X Examensarbete inom datateknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
ID1019 Programmering II 7,5 hp Grundnivå
ID1206 Operativsystem 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DD1318 Programmeringsteknik och tekniska beräkningar 9,0 hp Grundnivå
DD1362 Programmeringsparadigm 6,0 hp Grundnivå
DD2429 Datorfotografi 6,0 hp Avancerad nivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp Grundnivå
HI1031 Distribuerade informationssystem 7,5 hp Grundnivå
IC1007 Människa-dator interaktion: Principer och Design Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp Avancerad nivå
ID1212 Nätverksprogrammering 7,5 hp Grundnivå
ID1213 Logikprogrammering, grundkurs Inriktning Programutveckling 7,5 hp Grundnivå
ID1219 Vidareutveckling och underhåll av programvara 7,5 hp Grundnivå
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp Avancerad nivå
ID2204 Villkorsprogrammering Inriktning Programutveckling 7,5 hp Avancerad nivå
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp Avancerad nivå
ID2214 Programmering för data science 7,5 hp Avancerad nivå
II1302 Projekt och projektmetoder Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp Grundnivå
IK1552 Internetteknik Obligatorisk för studenter som väljer inriktning Datornätverk 7,5 hp Grundnivå
IL1331 VHDL-design 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Elektronik och datorteknik (EECS) (TIED)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1018 Programmering I 7,5 hp Grundnivå
IE1204 Digital design 7,5 hp Grundnivå
II1300 Ingenjörsmetodik 7,5 hp Grundnivå
IX1307 Problemlösning i matematik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1020 Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp Grundnivå
IF1330 Ellära 7,5 hp Grundnivå
II1303 Signalbehandling 7,5 hp Grundnivå
IS1200 Datorteknik, grundkurs 7,5 hp Grundnivå
IS1300 Inbyggda system 7,5 hp Grundnivå
IX1303 Algebra och geometri 7,5 hp Grundnivå
IX1304 Matematik, analys 7,5 hp Grundnivå
IX1500 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (60,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå
IE1202 Analog elektronik 7,5 hp Grundnivå
IE1332 Utveckling av elektronikprodukter 7,5 hp Grundnivå
II1302 Projekt och projektmetoder 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IL1331 VHDL-design 7,5 hp Grundnivå
IX1501 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
HE1038 Styr- och reglerteknik 7,5 hp Grundnivå
IK1330 Trådlösa system 7,5 hp Grundnivå
IK1332 Sakernas internet 7,5 hp Grundnivå
SF1626 Flervariabelanalys 7,5 hp Grundnivå

Elektroteknik (CBH) (TIEL)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1026 Digitalteknik 6,0 hp Grundnivå
HF1005 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 6,0 hp Grundnivå
HF1006 Linjär algebra och analys 10,0 hp Grundnivå
HI1024 Programmering, grundkurs 8,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HF1009 Introduktionskurs i matematik 1,5 hp Grundnivå
HF1010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (53,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HE1027 Ellära 7,0 hp Grundnivå
HE1028 Mikrodatorteknik 8,0 hp Grundnivå
HE1030 Analog elektronik 8,0 hp Grundnivå
HE1034 Telekommunikation 7,0 hp Grundnivå
HE1043 Projektkurs inom elektroteknik 9,0 hp Grundnivå
HF1011 Signaler, system och transformer 8,0 hp Grundnivå
HF1201 Hållbar utveckling och ergonomi 6,0 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EN2720 Etisk hackning 7,5 hp Avancerad nivå
HH1800 Tillämpad industriell ekonomi 7,5 hp Grundnivå
HI1027 Objektorienterad programmering 8,0 hp Grundnivå
HI2002 Routing i IP-nät 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (45,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
CM1002 Projektkurs inom elektroteknik, del 2 9,0 hp Grundnivå
HE1032 Elkraftteknik I 8,0 hp Grundnivå
HE1033 Kommunikationsnät 7,0 hp Grundnivå
HF1012 Matematisk statistik 6,0 hp Grundnivå
HT101X Examensarbete inom elektroteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Kemiteknik (CBH) (TIKE)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (36,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1111 Matematik 15,0 hp Grundnivå
KH1123 Allmän kemi 1 6,0 hp Grundnivå
KH1124 Allmän kemi 2 6,0 hp Grundnivå
KH1150 Informationsteknik och ingenjörsmetodik 9,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH0001 Introduktionskurs i matematik 1,5 fup Förberedande nivå
KH0002 Introduktionskurs i kemi 1,5 fup Förberedande nivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (77,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1111 Matematik 15,0 hp Grundnivå
KH1121 Organisk kemi 9,0 hp Grundnivå
KH1122 Analytisk kemi 7,5 hp Grundnivå
KH1130 Kemiteknik 1 7,5 hp Grundnivå
KH1212 Matematisk statistik 5,0 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1242 Hållbar utveckling med kemiingenjören 6,0 hp Grundnivå
KH1251 El-, mät- och reglerteknik 6,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från år1 7,5 hp Grundnivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (68,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1221 Tillämpad fysikalisk kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1222 Tillämpad kemi 5,0 hp Grundnivå
KH1223 Bioteknik 7,5 hp Grundnivå
KH1231 Kemiteknik 2 21,0 hp Grundnivå
KH1324 Analytisk kemi 2 7,5 hp Grundnivå
KH1341 Miljöskyddsteknik 7,5 hp Grundnivå
KH138X Examensarbete inom kemiteknik, grundnivå 15,0 hp Grundnivå

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1406 Skriftlig presentationsteknik för ingenjörer Fortsätter från år 1 och 2 7,5 hp Grundnivå
KH1407 Praktikkurs för högskoleingenjörer i kemiteknik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
KH1353 Ledarskap, grupp- och organisationsutveckling för ingenjörer 7,5 hp Grundnivå

Information om villkorligt valfria kurser

Se även valfria kurser år 3 program TIKED

Maskinteknik (ITM) (TIMA)

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML1000 Matematik för ingenjörer 11,0 hp Grundnivå
ML1110 Maskinteknik, introduktionskurs 9,0 hp Grundnivå
ML1200 Material och produktion, allmän kurs 10,0 hp Grundnivå

Årskurs 2

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (15,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ML190X Examensarbete inom maskinteknik och ekonomi, grundnivå 15,0 hp Grundnivå