Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2300 Hållbar produktion 50431 9,0 hp 9,0
ML2306 Industriell analys för avancerad tillverkning 50433 6,0 hp 6,0
ML2301 Produktionsledning och produktionsutveckling 50432 9,0 hp 9,0
ML2305 Produktionslogistik och försörjningssystem 50434 6,0 hp 6,0
ML2302 Modellering, simulering och optimering av hållbar produktion 60260 9,0 hp 9,0
ML2303 Digitalisering för hållbar produktion 60262 9,0 hp 9,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ML2304 Hållbar utveckling i industriell verksamhet 60261 6,0 hp 6,0