Senast ändrad: 2020-11-10
Godkänd: 2020-11-10

För att vara behörig till programmet krävs examen från högskoleutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Vidare krävs kunskaper i Engelska kurs B/ 6 (eller motsvarande).

För särskild behörighet krävs:

Teknologie kandidatexamen med huvudsaklig fördjupning inom industriell teknik och hållbarhet, industriell produktion, industriell ekonomi, maskinteknik, logistik, design och produktframtagning, farkostteknik, energi och miljö, materialdesign, medicinsk teknik, informations- och kommunikationsteknik, datavetenskap eller motsvarande.

För behörighet krävs en grundläggande kurs inom industriell produktion, inbegripande systemteori och systemutveckling, produktionssystem och produktionsutveckling.
Urvalsprocessen är baserad på följande kriterier: universitet och studieresultat (t ex. betyg och universitetsranking), relevans för utbildningen (t ex ämneskurser och relevant arbetslivserfarenhet) samt motivation för studierna (t.ex. motivationsbrev och referenser). Meritvärderingen görs i skala 1-75.